Класифікатор обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок

Класифікатор обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Держкомзем

НАКАЗ

29.12.2008р. №643

Київ

Про Класифікатор обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок

На виконання пункту 277 Плану заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України у 2008 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 №383-р, керуючись статтею 14 Закону України «Про землеустрій», Положенням про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 224

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Класифікатор обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок, що додається.

2. Голові Рескомзему Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити апробацію Класифікатору обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок при виконанні покладених на територіальні органи земельних ресурсів завдань і функцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова О.М.Кулініч

 ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держкомзему

29.12.2008р. №643

КЛАСИФІКАТОР

обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок

Код виду обмежень (обтяжень)Код типу обмежень (обтяжень)Код обмеження (обтяження) у використанні земельної ділянкиНазваОсновні законодавчі, нормативно-правові акти, які встановлюють обмеження (обтяження) у використанні земель
12345
01  ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ 
 01.01 Охоронні зониЗемельний кодекс України
  01.01.01охоронна зона навколо об’єкта природно-заповідного фондуЗакон України «Про природио-заповідний фонд»
  01.01.02охоронна зона навколо об’єкта культурної’ спадщиниЗакон України «охорону культурної спадщини»
  01.01.03охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта транспортуЗакони України «Про трубопровідний транспорт», «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», Повітряний кодекс України, постанова Кабінету міністрів України від 16.11.7.002 №1747 «Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів»,
  01.01.04охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта зв’язкуЗакон України «Про телекомунікації'», постанова Кабінету міністрів України від 29.01.96 № 135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв’язку»
  01.01.05охоронна, зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системиЗакон України «Про електроенергетику», постанова Кабінету міністрів України від 04.03.97 № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»
  01.01.06охоронна зона навколо об’єкта гідрометеорологічної діяльностіЗакон України «Про гідрометеорологічну діяльність» постанова Кабінету міністрів України від 11.12.99^2262 «Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо об’єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та Інших видів гідрометеорологічної діяльності та режиму їх використання»
  01.01.07охоронна зона навколо геодезичного пунктуЗакон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постанова Кабінету міністрів України від 19.07.99 № 1284 «Про Порядок охорони геодезичних пунктів»
  01.01.08охоронна зона навколо інженерних комунікаційпостанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»
  01.01.09охоронна зона навколо промислового об’єкта 
 01.02 Зони санітарної охорониЗемельний кодекс України Водний кодекс України
  01.02.01Зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання:Закони України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про питну воду та питне водопостачання», постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98№ 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів»
  01.02.01.1перший пояс зони санітарної охорони джерел та об’єктів ценгралІзованого питного водопостачання (суворого режиму) 
  01.02.01.2другий пояс зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання (обмеження) 
  01.02.01.3третій пояс зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання (спостереження) 
  01.02.02Округи санітарної охорони курортів:Закон України «Про курорти»
  01.02.02.1перша зона округу санітарної охорони курорту (зона суворого режиму) 
  01.02.02.2друга зона округу санітарної охорони курорту (зона обмежень) 
  01.02.02.3третя зона округу санітарної охорони курорту (зона спостережень) 
 01.03 Санітарно-закисні зони:Земельний кодекс України, Закони України «Про використання атмосферного повітря», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про видобування та переробку уранових руд», «Про електроенергетику», постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.97 №209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж», наказ МОЗ України від ї9.06.96№173″Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», наказ МОЗ України від 01.08.96 №239 «Про затвердження державних санітарних правил та норм» Державні санітарні правила та норми «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України», ДБН Б. 2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування І забудова міських і сільських поселень», ДБН Б. 2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств», ДБН Б.2.4-4-97 «Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств» та ін.
  01.03.01санітарно-захисна зона навколо підприємства 
  01.03.02санітар но-захисиа зона навколо об’єкта 
 01.04 Зони особливого режиму використання земель:Земельний кодекс України, Закони України «Про використання земель оборони», «Про державний кордон України», «Про прикордонний режим»
  01.04.01прикордонна смуга 
  01.04.02зона особливого режиму використання земель навколо військової частини, інших військових формувань 
  01.04.03зона особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів 
 01.05 Водоохоронні обмеженняЗемельний кодекс України Водний кодекс України, постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.96 № 502 «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду», від 14.04.97 № 347 «Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними»
  01.05.01водоохоронна зона 
  01.05.02прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 
  01.05.03прибережні захисні смуги вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах 
  01.05.04берегова смуга водних шляхів 
  01.05.05смуга відведення 
 01.06 Інші обмеженняЗемельний кодекс України
  01.06.01зона особливого режиму забудовиЗакон України «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про планування та забудову територій», постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002№318″Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць», ДБН 360 — 92** «Містобудування. Плануванні! та забудова міських і сільських поселень», ііїіказ МОЗ України від 19.06.96 № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил шанування та забудови населених пунктів» та ін.
  01.06.02обмеження для земель загального користуванняЗакон України «Про планування та забудову територій», накяз МОЗ України від 19.06.96 Хе 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлового комунального господарства України від 10.04.2006 №105, ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень» та ін.
  01.06.03зона радіоактивно-забрудиеної територіїЗакон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»
  01.06.04зона надзвичайної екологічної ситуаціїЗакон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації»
  01.06.05заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки 
  01.06.06умова забезпечувати режим загального водокористуван н яВодний кодекс України
  01.06.07умова забезпечувати режим загального використання лісових ресурсівЛісовий кодекс України
  01.06.08умова забезпечення вільного доступу до пам’яток з метою їх екскурсійного відвідуванняЗакон України «Про охорону культурної спадщини»
  01.06.09умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків 
  01.06.10заборона на провадження окремих ВИДІВ діяльності 
  01.06.11заборона на зміну ландшафту та зовнішнього виду нерухомого майна 
  01.06.12умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги 
  01.06.13умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт 
  01.66.14умова надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку 
  01.06.15заборона на продахс або Інше відчуження земельної ділянки певним особам протягом установленого строку 
  01.06.16заборона на передачу земельної ділянки в оренду 
  01.06.17заборона на передачу земельної ділянки у суборенду 
  01.06.18право на переважну купівлю земельної ділянки у разі її продажу 
  01.06.19умови прийняття спадщини тільки визначеним спадкоємцем 
  01.06,20заборона відчуження земельної ділянки згідно закону 
  01.06.21заборона на відчуження права суперфіцїю 
  01.06.22заборона на відчуження права емфітевзису 
  01.06.23інші обмеження 
02  ОБТЯЖЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 
 02.0102.01.01застава (іпотека) земельної ділянкиЗакон України «Про Іпотеку» Земельний кодекс України Цивільний кодекс України
 02.02 РентаЦивільний кодекс України Земельний кодекс України
  02.02.01зобов’язання виплачувати ренту 
 02.03 Земельнр сервітутиЗемельний кодекс України
  02.03.01право проходу та проїзду на велосипеді 
   право пройду на транспортному засобі по наявному шляху 
  02.03.02право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій 
  02.03.03право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку 
  02.03.04право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку 
  02.03.05право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми 
  02.03.06право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної ВОДОЙМИ 
  02.03.07право прогону худоби по наявному шляху 
  02.03.08право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд 
  02.03.09інші земельні сервітути 
 02.0402.04.01право користування чужою земельного ділянкою для забудови (суперфІцій)Земельний кодекс України Цивільний кодекс У країни
 02.0502.05.01право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)Земельний кодекс України Цивільний кодекс України
 02.0602.06.01право оренди земельної’ділянкиЗемельний кодекс України Цивільний кодекс України Закон України «Про оренду землі»
В.о. начальника
Управління моніторингу земельних відносин Н.О. Чаплигіна

В.о. начальника

Управління моніторингу земельних відносин Н.О. Чаплигіна